Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen is tussen de minimum- en maximumgrens
 • U hebt geen eigendom

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het genoten leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen, van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
 • Uw familieleden in de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

Inkomensgrenzen

Hieronder vindt u een overzicht van de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

 Inkomensgrenzen

Gemeente cluster 1 of 2

Aankoop elders in Vlaanderen
(cluster 0)

Minimuminkomen

  9.817 euro

  9.817 euro

Alleenstaande zonder persoon ten laste

41.096 euro

39.229 euro

Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste

45.200 euro

43.146 euro

Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met

61.638 euro
  4.140 euro

58.837 euro
   3.917 euro

Als uw inkomen lager is dan 9.817 euro, dan kunt u toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimuminkomen komt, dan beschouwen we dit resultaat als uw inkomen.

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond bestemd voor woningbouw volledig (100%) of gedeeltelijk (bv. 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond. U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht. Er zijn enkele uitzonderingen.

Nieuwstraat 13
8500 Kortrijk

056/260.220

Elke werkdag van
08u30 tot 12u00
en van 14u tot 17u

Op dinsdag tot 18u
Op vrijdag tot 16u30

Bezoektijden

 • Ma: van 08u30 tot 11u30
 • Di: van 14u00 tot 18u00
 • Wo: van 08u30 tot 11u30
 • Do: van 08u30 tot 11u30
 • Vr: van 08u30 tot 11u30

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.